Smiberget Borettslag | Smiberget.no

GENERALFORSAMLING 4. APRIL 2018

 

Onsdag 4.april blir det ordinær generalforsamling for 2018 på Sælen oppveksttun.

Frist for å sende inn saker til generalforsamlingen, var 7.februar.

04.01.2018

FELLESKOSTNADER FOR 2018

Styret har på styremøte 20.11.2017 vedtatt endringer av felleskostnader for 2018:

1) Øke netto felleskostnader med 10 %, som opplyst på møter angående rehabiliteringen

2) Redusere innbetaling for varme og varmtvann med 5 %

3) Øke prisen på polletter fra 9 kr til 10 kr

Øvrige felleskostnader blir uendret i forhold til 2017 - TV-avtale, vaskeordning, dugnad, parkering/garasje og "leie av altaner". Utlevert skriv om endringene - se Felleskostnader 2018 til venstre.

29.11.2017

Nettside for Anders O. Grevstad

AOG (Anders O. Grevstad) sin nettside for rehabiliteringen i borettslaget er nå i drift.

Se infoskriv fra AOG om nettsiden til venstre. Klikk her for å logge videre til nettsiden.

21.10.2017

REHABILITERING AV RØR OG VÅTROM

Rehabiliteringen vil starte i uke 40, mandag 2.otober i leilighet 1201, 1101,1001 og 0901 i TN 9. Uke 41, mandag 9.oktober begynner arbeidet i leilighet 0801, 0701,0601 og 0501, osv til hele TN 9 er ferdig i uke 8 i 2018, fredag 23.februar.

Uke 6 i 2018, mandag 5.februar starter så AOG i TN 45 i leilighet 1201, 1101, 1001 og 0901. Se forøvrig planen som er lagt ut til venstre. PS! Hvis dere har problem med å kunne lese planen etter at den er åpnet, kan det være at den må forstørres...

07.07.2017